Tìm kiếm tin tức
Giới thiệu chung về xã Thượng Lộ
Ngày cập nhật 01/08/2017

1. Vị trí địa lý

Xã Thượng Lộ là một xã miền núi của huyện Nam Đông cách trung tâm Thị Trấn Khe Tre khoảng 1 km về phía Tây Nam, có tọa độ địa lý từ 160 02’36” đến 160 09’51” vĩ Bắc và từ 1070 42’19” đến 1070 51’35” kinh Đông.

Xã Thượng Lộ có tổng diện tích tự nhiên là 10.646 ha, trong đó đất sản xuất nông nghiệp là 9.905,78 ha chiếm 93%, đất phi nông nghiệp là 203,9ha, chiếm 1,9%, đất chưa sử dụng là 537 ha chiếm 5,1%.

Đơn vị hành chính gồm 3 thôn: Cha Măng, Ria Hố và Dỗi. Ranh giới hành chính được xác định như sau:

- Phía Bắc giáp Thị Trấn Khe Tre

- Phía Tây giáp xã Thượng Nhật

- Phía Đông giáp xã Hương Lộc

- Phía Nam giáp huyện Đông Giang - tỉnh Quảng Nam

2  Đặc điểm dịa hình

Xã Thượng Lộ  là xã vùng núi thuộc miền uốn nếp Trường Sơn nên có cấu trúc địa chất khá phức tạp.

Địa hình của xã chủ yếu là đồi núi, từ vùng thung lũng Thị Trấn Khe Tre địa hình cao dần về cả 3 hướng: Đông, Tây và Nam.

* Gồm 3 kiểu hình chính sau:

-  Kiểu địa hình thung lũng có dạng bạc thềm hoặc bãi bồi nhỏ hẹp chạy dọc theo sông Tả Trạch.

- Kiểu địa hình vùng núi thấp được phân bố rộng lớn từ vùng thung lũng Khe Tre theo 3 hướng: Đông, Tây, Nam đến các vùng núi có độ cao hơn 700m.

- Kiểu hình vùng núi trung bình phân bố ở phía Nam có độ cao khoảng 1000m.

3. Đời sống- văn hóa:

Xã Thượng Lộ là 01 trong 6 xã đồng bào dân tộc thiểu số của huyện Nam Đông, toàn xã chủ yếu là dân tộc Cơ tu, chiếm 95 % và dân tộc Kinh chiếm 5%.

Đồng bào Cơ Tu trên địa bàn xã có nhiều nét văn hóa cộng đồng độc đáo như: Biểu diễn dân ca, dân vũ truyền thống; Giới thiệu ẩm thực Cơ Tu; Trò chơi dân gian; Giới thiệu nghề thủ công truyền thống; Nghề đan lát,…những nét văn hóa này không chỉ nói lên đời sống tinh thần của đồng bào Cơ Tu mà còn thể hiện truyền thống yêu nước, ý chí đấu tranh cách mạng, nhằm góp phần giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Đời sống người dân chủ yếu dựa vào các hoạt động sản xuất nông nghiệp, với điều kiện về địa hình, đất đai, nguồn nước, thời tiết có nhiều bất lợi, trình độ của một bộ phận người dân còn hạn chế, các phương thức sản xuất, canh tác nông nghiệp chủ yếu là thủ công, năng suất thấp, sản lượng thiếu ổn định, hay gặp rủi ro. Tuy nhiên trong những năm qua với sự đầu tư, quan tâm lớn của Trung ương, của tỉnh và của huyện, rất nhiều chủ trương, chính sách đầu tư, hỗ trợ trên các lĩnh vực được triển khai thực hiện, cùng với đó là sự đổi mới, quyết liệt trong cách thức lãnh đạo, quản lý của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, tình hình kinh tế xã hội của xã Thượng Lộ đã có những khởi sắc, kết cấu hạ tầng được đầu tư xây dựng theo hướng đồng bộ, hoàn chỉnh, chất lượng đời sống của người dân được nâng lên, đã từng bước xóa được các hủ tục lạc hậu, hình thành các phương thức sản xuất canh tác mới, tình hình an ninh chính trị xã hội của xã được giữ vững, niềm tin của nhân dân đối với Đảng, với chính quyền được củng cố, vì vậy công cuộc xóa đói, giảm nghèo, từng bước cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, kinh tế - xã hội phát triển, từng bước xây dựng các tiêu chí xã đạt chuẩn Nông thôn mới.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.355.570
Truy cập hiện tại 287