Tìm kiếm tin tức
SƠ ĐỒ TỔ CHỨC
Ngày cập nhật 27/07/2017
  ĐẢNG ỦY  

Trần Văn Tơ
 Bí thư Đảng ủy

mail:tvto.thuonglo@thuathienhue.gov.vn

Sđt: 0234.3875.350

 

 

 

 

 

Trần Văn Chang
Phó Bí thư  Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND

mail:tvchang.thuonglo@thuathienhue.gov.vn

Sđt: 0234.3875.350

 

 

 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

 

Trần Văn Chang
Phó Bí thư  Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND

mail:tvchang.thuonglo@thuathienhue.gov.vn

Sđt: 0234.3875.350

 

 

 

 

 

Trần Văn Mi
 Phó Chủ tịch HĐND

mail:tvmi.thuonglo@thuathienhue.gov.vn

Sđt: 0234.3875.350

 

 

 

 

 

 ỦY BAN NHÂN DÂN

 

Hồ Văn Chính
 Chủ tịch UBND

mail:hvchinh.thuonglo@thuathienhue.gov.vn

Sđt: 0234.3875.350

 

Vương Văn Vui
Phó Chủ tịch UBND

mail:vvvui.thuonglo@thuathienhue.gov.vn

Sđt: 0234.3875.350

 

 ỦY BAN MTTQVN XÃ

 
 

Trần Văn Lân
 Chủ tịch UBMTTQVN

mail:tvlan.thuonglo@thuathienhue.gov.vn

Sđt: 0234.3875.350

 
 

 CÁC ĐOÀN THỂ

 
      HỘI NÔNG DÂN                HỘI CỰU CHIẾN BINH

Trần Văn Từ
Chủ tịch Hội Nông dân 

mail:tvto.thuonglo@thuathienhue.gov.vn

Sđt: 0234.3875.350

 

Lê Văn Lương
Phó Chủ tịch Hội Nông dân

mail:tvto.thuonglo@thuathienhue.gov.vn

Sđt: 0234.3875.350

                          HỘI LHPN                             ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 

Phạm Thị Ninh
Chủ tịch Hội LHPN

mail:ptninh.thuonglo@thuathienhue.gov.vn

Sđt: 0234.3875.350

 

Trần Văn Tám
Bí thư Đoàn TNCS HCM

mail:tvtam.thuonglo@thuathienhue.gov.vn

Sđt: 0234.3875.350

  CÁC BAN NGÀNH  
  CÔNG AN   
 

Hồ Văn Lùng
Trưởng Công an 

mail:hvlung.thuonglo@thuathienhue.gov.vn

Sđt: 0234.3875.350

 
  BCH QUÂN SỰ  
 

Trần Văn Xa
Chỉ huy trưởng BCH Quân Sự 

mail:tvxa.thuonglo@thuathienhue.gov.vn

Sđt: 0234.3875.350

 
  VĂN PHÒNG- THỐNG KÊ  

Vương Văn Viên
Công chức VP - TK

mail:vvvien.thuonglo@thuathienhue.gov.vn

Sđt: 0234.3875.350

 

Nguyễn Thị Ly
Công chức VP - TK

mail:ntly.thuonglo@thuathienhue.gov.vn

Sđt: 0234.3875.350

  TƯ PHÁP - HỘ TỊCH  
 

 

Nguyễn Thị Việt Hoài
Công chức Tư pháp - Hộ tịch

mail:ntvhoai.thuonglo@thuathienhue.gov.vn

Sđt: 0234.3875.350

 
  ĐỊA CHÍNH- NÔNG NGHIỆP- XD&MT  
 

Lê Sĩ Đổi
Công chức ĐC-NN-XD&MT

mail:lsdoi.thuonglo@thuathienhue.gov.vn

Sđt: 0234.3875.350

 
  VĂN HÓA XÃ HỘI  

 

Hồ Thị Thúy Hằng 
Công chức VHXH

mail:htthang.thuonglo@thuathienhue.gov.vn

Sđt: 0234.3875.350

 
  TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN  

Phạm Văn Tuấn
Công chức Tài chính - Kế toán

mail:pvtuan.thuonglo@thuathienhue.gov.vn

Sđt: 0234.3875.350

 

Phạm Văn Khương
Công chức Tài chính - Kế toán

mail:pvkhuong.thuonglo@thuathienhue.gov.vn

Sđt: 0234.3875.350

  VĂN HÓA THÔNG TIN  
 

Trần Văn Thoa
Trưởng ban VHTT

mail:tvthoa.thuonglo@thuathienhue.gov.vn

Sđt: 0234.3875.350

 

 

Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.355.534
Truy cập hiện tại 273