Tìm kiếm tin tức
Lãnh đạo UBND xã Thượng Lộ
Ngày cập nhật 28/11/2018
         

            Hồ Văn Chính

           Chủ tịch UBND xã

           Mail: hvchinh.thuonglo@thuathienhue.gov.vn

            SĐT: 0234.3875.350

                                                     

      Vương Văn Vui

      Phó Chủ tịch UBND xã

      Mail: vvvui.thuonglo@thuathienhue.gov.vn

       SĐT: 0234.3875.350

 

 

Phân công công việc cụ thể giữa Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND xã như sau:

1.     Đồng Chí  Hồ Văn Chính – Chủ tịch UBND xã:

 Chịu trách nhiệm lãnh đạo, quản lý, điều hành chung và toàn diện mọi hoạt động của UBND xã; trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực công tác sau:

- Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh.

- Chỉ đạo chung chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới;

- Quyết định quy mô và phê duyệt các dự án thuộc UBND xã làm chủ đầu tư; trưởng ban quản lý, chỉ đạo đối với lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn .

- Quản lý, chỉ đạo công tác thu, chi  ngân sách xã.

- Phụ trách lĩnh vực quốc phòng, an ninh.

- Trưởng bộ phận cải cách hành chính “một cửa” tại UBND xã, công tác tổ chức, công tác cán bộ; công tác Thi đua, Khen thưởng; Quy chế  làm việc của UBND xã.

- Những nhiệm vụ đột xuất, nhạy cảm thuộc  các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh.

- Chỉ đạo, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn xã.

- Quan hệ phối hợp giữa UBND xã với Thường vụ Đảng ủy, TT HĐND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã và các ban ngành đoàn thể.

- Trưởng ban quản lý xây dựng nông thôn mới, Trưởng ban chỉ huy Phòng chống lụt bão, Trưởng bộ phận CCHC một cửa, Chủ tịch Hội đồng Thi đua, Khen thưởng xã.

- Trực tiếp chỉ đạo các ban ngành chuyên môn thuộc UBND (Gồm 07 chức danh theo quy định tại Nghị định 112 của Chính phủ).

2. Đồng chí  Vương Văn Vui – Phó Chủ tịch UBND xã:

- Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo các lĩnh vực, gồm: Giáo dục đào tạo và dạy nghề; Y tế, dân số, gia đình và trẻ em; Văn hóa, du lịch, Thể dục – thể thao; Lao động và việc làm; Công tác xóa đói giảm nghèo; Công tác dân tộc; công tác chính sách, công tác an sinh xã hội; phụ trách Hội Chữ Thập Đỏ xã.

- Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo các lĩnh vực, gồm: Sản xuất Nông lâm nghiệp, thủy lợi; công tác Địa chính; công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; nước sạch và VSMT nông thôn. Các Chương trình mục tiêu, Chương trình trọng điểm; Phó Ban quản lý xây dựng nông thôn mới xã; Trưởng ban chỉ đạo thuộc lĩnh vực mình phụ trách theo sự phân công của Chủ tịch UBND xã.

- Trực tiếp chỉ đạo, phụ trách và phối kết hợp với các ban ngành liên quan trong việc xây dựng các Đề án, chương trình, kế hoạch về lĩnh vực kinh tế - xã hội; các Đề án, chương trình, kế hoạch liên quan đến các dự án thuộc UBND xã chịu trách nhiệm làm chủ đầu tư…

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tịch UBND xã./.

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.355.458
Truy cập hiện tại 268