Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Theo chuyên đề
CÁC DỰ THẢO LẤY Ý KIẾN GÓP Ý
STTNội dung lấy ý kiếnTải vềGóp ýXem góp ý
Thông tin chưa được cập nhật
CÁC DỰ THẢO ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN GÓP Ý
STTNội dung lấy ý kiếnTải vềXem góp ý
1Dự thảo Nghị định quy định cơ chế quản lý tài chính về BHXH, BHTN, BHYT
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 03/11/2023, Ngày hết hạn lấy ý kiến 30/11/2023
Xem góp ý
2Lấy ý kiến dự thảo Quyết định phê duyệt Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2024- 2030
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 20/11/2023, Ngày hết hạn lấy ý kiến 25/11/2023
Xem góp ý
3Phê duyệt Đề án phát triển kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) cho người lao động
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 06/10/2023, Ngày hết hạn lấy ý kiến 06/12/2023
Xem góp ý
4Phê duyệt Chiến lược Người cao tuổi Việt Nam đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 14/11/2023, Ngày hết hạn lấy ý kiến 04/01/2024
Xem góp ý
5Dự thảo Thông tư hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 10/07/2023, Ngày hết hạn lấy ý kiến 10/08/2023
Xem góp ý
6Lấy ý kiến về dự thảo Quy định chức năng, tính năng kỹ thuật của Cổng TTĐT và trang TTĐT của cơ quan nhà nước
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 03/07/2023, Ngày hết hạn lấy ý kiến 03/09/2023
Xem góp ý
7Dự thảo Tờ trình và dự thảo Thông tư quy định biện pháp thi hành Luật Thi đua, khen thưởng
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 19/09/2023, Ngày hết hạn lấy ý kiến 17/11/2023
Xem góp ý
8Lấy ý kiến dự thảo trình tự, thủ tục xét tặng, truy tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang”
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 24/10/2023, Ngày hết hạn lấy ý kiến 23/12/2023
Xem góp ý
9Lấy ý kiến góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện Đề án chăn nuôi lợn tập trung theo hướng hữu cơ, đảm bảo an toàn sinh học năm 2024.
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 10/11/2023, Ngày hết hạn lấy ý kiến 20/11/2023
Xem góp ý
10Lấy ý kiến góp ý Quy định về phân cấp quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn huyện Nam Đông
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 24/05/2023, Ngày hết hạn lấy ý kiến 02/06/2023
Xem góp ý
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 4.310.638
Truy cập hiện tại 608