Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
UBMTTQVN xã Thượng Lộ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác mặt trận năm 2022
Ngày cập nhật 27/12/2022

 

 

 

 

 

Sáng ngày 19/12/2022, UBMTTQVN xã Thượng Lộ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác mặt trận năm 2022 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

 

Trong năm 2022, Mặt trận thường xuyên cùng với HĐND-UBND phường xây dựng và nâng cao hiệu quả việc thực hiện quy chế phối hợp ba bên. Tham gia đầy đủ các kỳ họp liên tịch của HĐND-UBND, có ý kiến đóng góp đối với chương trình phát triển kinh tế, văn hoá xã hội liên quan đến các tầng lớp nhân dân. Phối hợp tổ chức các Hội nghị tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND các cấp. Đồng thời, đã phối hợp với Công an và các ban, ngành, đoàn thể xã tổ chức các buổi sinh hoạt, tuyên truyền đến nhân dân và các tổ chức khác các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, qua công tác tuyên truyền đã nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước trong các tầng lớp nhân dân. Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác giám sát, tuyên truyền vận động nhân dân, tăng cường và mở rộng khối đại đoàn kết dân tộc, tổ chức phong trào thi đua yêu nước góp phần thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế- xã hội năm 2023, phối hợp triển khai thực hiện phong trào “TDĐKXDĐSVH”, các phong trào hành động cách mạng ở địa phương và các phong trào thi đua yêu nước, công tác vận động tuyển quân và chính sách hậu phương quân đội, công tác chăm lo sự nghiệp giáo dục, y tế và dân số kế hoạch hoá gia đình. Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác Mặt trận của xã vẫn còn những hạn chế đó là: Công tác tham mưu cấp ủy Đảng, lãnh đạo trong công tác mặt trận đôi lúc còn chưa kịp thời, công tác kiểm tra, giám sát theo quy định còn chậm và chưa rõ ràng, tinh trạng sinh con thứ 3 vẫn còn xảy ra.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị ông Trần Văn Hát- Chủ tịch UBMTTQVN huyện đã đánh giá cao kết quả đạt được của UBMTTQ xã Thượng Lộ trong năm 2022. Đồng chí khẳng định cần tiếp tục phát huy những thành tích đạt được và khắc phục những mặt còn hạn chế để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm 2023.

 

 

 

 

 

Công chức VP-TK
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 4.135.701
Truy cập hiện tại 613