Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Các tỉnh hướng tới xây dựng nông thôn mới theo hướng bền vững
Ngày cập nhật 19/06/2020

Sau gần 10 năm triển khai thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, với sự chung tay, vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội và nhất là sự vào cuộc mạnh mẽ của nhân dân trên cả nước, đến nay Chương trình xây dựng nông thôn mới đã đạt được những kết quả rất tích cực.


 

 

  1. HÀ TĨNH

Trong những năm qua, xây dựng nông thôn mới đã làm cho nông thôn Hà Tĩnh có sự phát triển mang tính đột phá, có sự thay đổi khá căn bản về chất, kết quả thực hiện đạt được khá đồng đều trên tất cả các lĩnh vực, vùng miền và tính bền vững cao. Đến nay Hà Tĩnh đã có 201/229 xã đạt chuẩn nông thôn mới (sau sáp nhập xã còn 155/182 xã đạt chuẩn nông thôn mới), 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; dự kiến cuối năm 2020 chỉ còn dưới 10 xã chưa đạt chuẩn, đã có 4 huyện, thị, thành phố đạt chuẩn, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, 4 huyện khác đã có 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 2 huyện đã đề xuất Trung ương công nhận trong 6 tháng đầu năm 2020 (huyện Đức Thọ và Thạch Hà).

Hiện nay tỉnh đang tập trung cao xây dựng Đề án tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới, qua soát xét đánh giá theo từng nội dung tiêu chí và gắn trách nhiệm các sở ngành thì Hà Tĩnh cũng thấy tự tin là có tính khả thi tuy nhiên thời cơ lớn, thách thức cũng nhiều nhưng Hà Tĩnh xác định được Trung ương chọn làm điểm xây dựng tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, là một vinh dự và trách nhiệm lớn; Hà Tĩnh xem đây là cơ hội vàng để Hà Tĩnh tiếp đà bứt phá trong xây dựng nông thôn mới hướng tới lợi ích thiết thực lâu dài của người dân và sự phát triển toàn diện, có chiều sâu bền vững, kết nối với đô thị; trên cơ sở nền tảng đã có với sự vào cuộc chủ động của người dân, phát huy sức mạnh của cộng đồng, cùng với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sự giúp đỡ có hiệu quả các bộ ngành, các cơ quan Trung ương, sẽ xây dựng thành công tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025.

  1. ĐĂK NÔNG

Đến nay, toàn tỉnh Đắk Nông đã có 22/60 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 36,7%; bình quân mỗi xã đạt 14,57 tiêu chí/xã; kết quả cụ thể theo từng nhóm: đạt 19 tiêu chí có 22 xã chiếm 36,7%; đạt từ 15-18 tiêu chí có 9 xã chiếm 15%; đạt từ 10-14 tiêu chí có 21 xã chiếm 35% và chỉ còn 8 xã đạt từ 5-9 tiêu chí, chiếm 13,3%. Hiện thành phố Gia Nghĩa đã có 100% số xã được công nhận đạt chuẩn và đang hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ để đề nghị thẩm tra, thẩm định, xét, công nhận thành phố hoàn thành nhiệm vụ trong năm 2020. Đánh giá so với chỉ tiêu được giao tại Quyết định số 1865/QĐ-TTg ngày 23/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ, về việc giao kế hoạch thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 thì đã đạt vượt so với chỉ tiêu giao trước 01 năm (chỉ tiêu giao có 18 xã đạt chuẩn và bình quân đạt 15 tiêu chí/xã).

Tiếp tục phát động phong trào thi đua “Đắk Nông chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 - 2025 và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Đẩy mạnh, nâng cao chất lượng đào tạo, tập huấn về xây dựng nông thôn mới; trong đó chú trọng tổ chức các lớp tập huấn chuyên sâu theo các nội dung cụ thể, chuyên đề phù hợp với tình hình thực tế và nhu cầu của địa phương.

  1. BẾN TRE

Hiện này, toàn tỉnh Bến tre có 49 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 20 xã đạt 15-18 tiêu chí, 56 xã đạt 10-14 tiêu chí, 17 xã đạt 5-9 tiêu chí và không có xã đạt dưới 5 tiêu chí, trung bình đạt tiêu chí trên xã là 14,58 tiêu chí. Tổng các nguồn vốn huy động thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trong năm 2019 là 1.537,5 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách nhà nước 1.057,586 tỷ đồng (68,78%), vốn ngoài ngân sách 479,969 tỷ đồng (31,22%). Riêng vốn tín dụng Ngân hàng là 24.742,9 tỷ đồng.

Năm 2019 và những tháng đầu năm 2020, tỉnh đã công nhận và công bố 19 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới của tỉnh lên 49 xã, trung bình đạt tiêu chí của xã tăng lên đáng kể. Các cơ chế chính sách mới được ban hành như Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu, Ấp nông thôn mới kiểu mẫu, mô hình sản xuất kiểu mẫu, khung tiêu chí ấp nông thôn mới, Quy định về trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố các danh hiệu này cũng đã được tỉnh ban hành và triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh.

“Ngày Chủ Nhật Nông thôn mới” là một hoạt động mang tính chất riêng biệt, đột phá của tỉnh; theo hướng dẫn của tỉnh, các xã tổ chức đồng đều vào ngày chủ nhật cuối cùng của tháng, các chủ đề được các xã lựa chọn xoay quanh 19 tiêu chí xã nông thôn mới, mục tiêu chính của hoạt động nhằm khơi dậy phong trào trong dân, phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới. “Ngày Chủ Nhật Nông thôn mới” đã được thực hiện hơn 01 năm, mang lại hiệu ứng tích cực trong cộng đồng dân cư, góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới tại các xã.

 

Bộ NN&PTNT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.202.449
Truy cập hiện tại 560