Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Tham gia viết tin, bài, hình ảnh, video trên nhóm facebook "Tôi yêu chiến sỹ Sao Vuông"
Ngày cập nhật 19/01/2021

Để đảm bảo cho hoạt động đưa tin, tuyên truyền về công tác Dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng và an ninh, công tác Quốc phòng địa phương được thường xuyên, kịp thời, chất lượng, hiệu quả thiết thực. Bộ CHQS tỉnh hướng dẫn và đề nghị Ban CHQS các huyện, thị, thành; Ban CHQS cơ quan, tổ chức, chỉ huy các đơn vị tự vệ triển khai, thực hiện một số nội dung sau:

1. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn, triển khai xây dựng các tin, bài, hình ảnh, video tuyên truyền về công tác Dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng và an ninh, công tác quốc phòng diễn ra ở đơn vị, địa phương mình. Phân công 01 đồng chí phụ trách để hướng dẫn, đôn đốc, tổng hợp, báo cáo gửi các tin, bài, hình ảnh, video về Cục Dân quân tự vệ và Bộ CHQS tỉnh hằng tuần theo quy định (Danh sách đồng chí phụ trách gửi về Bộ CHQS tỉnh trước ngày 03/01/2021)

2. Yêu cầu

-Các tin, bài, hình ảnh, video được đăng tải phải chấp hành đúng quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định về bảo mật thông tin, không để lộ bí mật quân sự; tư thế, tác phong, mang mặc đúng quy định.

-Các tin, bài, hình ảnh, video gửi phải ghi rõ họ tên, cấp bậc, chức vụ, đơn vị, địa chỉ, số điện thoại của người gửi.

-Về số lượng tin, bài, hình ảnh, video quy định cụ thể như sau:

+Ban CHQS các huyện, thị, thành, Ban CHQS cơ quan, tổ chức, chỉ huy các đơn vị tự vệ mỗi tuần có từ 01 đến 02 tin, bài, hình ảnh, video gửi về Ban Dân Quân tự vệ/PTM qua trang Zalo DQTV Thừa Thiên Huế.

+Khuyến khích các tập thể, cá nhân tham gia nhóm facebook “Tôi yêu chiến sĩ sao vuông”; đường link: http://www facebook.com/groups/743663676502548 và địa chỉ Mail: chiensisaovuongc57@gmail.com và nhóm facebook: Bchqs Thuathienhue.

3. Đề nghị Thủ trưởng Ban CHQS các huyện, thị, thành; Ban CHQS cơ quan, tổ chức và các đơn vị tự vệ hướng dẫn, động viên sỹ quan, cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị; cán bộ, chiến sĩ Lực lượng DQTV tích cực tham gia, nhất là các đồng chí làm công tác DQTV các cấp. Đồng thời, chủ động trong việc gửi tin, bài, hình ảnh, video để tuyên truyền, phản ánh về công tác Dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng và an ninh, công tác quốc phòng địa phương lên nhóm facebook “Tôi yêu chiến sĩ sao vuông”; Bchqs Thuathienhue và Mail chiensisaovuong.c57.@gmail.com.

4. Kết quả tham gia hoạt động gửi tin, bài, hình ảnh, video của các cơ quan, đơn vị, địa phương sẽ được đánh giá trong báo cáo kết quả công tác Dân quân tự vệ, Giáo dục quốc phòng an ninh, công tác quốc phòng hàng quý, 6 tháng và năm.

Tập tin đính kèm:
Nguồn: https://thuathienhue.gov.vn/
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.141.866
Truy cập hiện tại 18