Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND tỉnh 6 tháng đầu năm 2021
Ngày cập nhật 17/12/2020

Ngày 15/12/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành thông báo số 469/TB-UBND thông báo Lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND tỉnh 6 tháng đầu năm 2021 như sau: 

 

THÁNG TIẾP

NGÀY TIẾP

NGƯỜI TIẾP

ĐỊA ĐIỂM

Tháng 01

21/01/2021

Ông Phan Ngọc Thọ -

Chủ tịch UBND tỉnh

Trụ sở Tiếp công dân tỉnh

Tháng 02

25/02/2020

Ông Phan Ngọc Thọ -

Chủ tịch UBND tỉnh

Trụ sở Tiếp công dân tỉnh

Tháng 3

18/3/2020

Ông Phan Ngọc Thọ -

Chủ tịch UBND tỉnh

Trụ sở Tiếp công dân tỉnh

Tháng 4

15/4/2020

Ông Phan Ngọc Thọ -

Chủ tịch UBND tỉnh

Trụ sở Tiếp công dân tỉnh

Tháng 5

20/5/2020

Ông Phan Ngọc Thọ -

Chủ tịch UBND tỉnh

Trụ sở Tiếp công dân tỉnh

Tháng 6

17/6/2020

Ông Phan Ngọc Thọ -

Chủ tịch UBND tỉnh

Trụ sở Tiếp công dân tỉnh

 

 

Nguồn: https://thuathienhue.gov.vn/
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.141.922
Truy cập hiện tại 24