Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Thời hạn cho thuê lại lao động tối đa không quá 12 tháng
Ngày cập nhật 19/11/2020

Công ty TNHH TĐX ở Bình Dương gửi đến HTTT Bộ với người dân và doanh nghiệp câu hỏi về việc cho thuê lại lao động như sau: công ty TĐX có sử dụng người lao động A với hình thức là thuê lại lao động của Công ty X. Hiện nay Hợp đồng cho thuê lại lao động của Công ty TĐX với người lao động A này đã hết hạn (12 tháng), đồng thời Hợp đồng lao động của người lao động này với Công ty X cũng hết hạn theo.

Công ty Y là Công ty có hoạt động cho thuê lại lao động, là pháp nhân khác, hoàn toàn độc lập với Công ty X, đã tuyển dụng người lao động A nêu trên và ký Hợp đồng cho thuê lại lao động với Công ty TĐX với cùng người lao động A đó. Như vậy, Công ty TĐX có thể thuê lại người lao động A đó trong trường hợp A đã là người lao động cho thuê lại của Công ty X, làm việc cho Công ty TĐX và giờ lại là người lao động cho thuê lại của Công ty Y và tiếp tục làm việc cho Công ty của TĐX hay không?

Vấn đề này, Cục Quan hệ lao động và Tiền lương, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

1. Theo quy định tại khoản 2 Điều 54 của Bộ luật Lao động thì thời hạn cho thuê lại lao động tối đa không quá 12 tháng.

2. Theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 29/2019/NĐ-CP ngày ngày 20 tháng 03 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Khoản 3 Điều 54 Bộ luật lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động thì mục đích của việc cho thuê lại lao động: (i) đáp ứng tạm thời sự gia tăng đột ngột về nhu cầu sử dụng lao động trong khoảng thời gian nhất định; (ii) thay thế người lao động trong thời gian nghỉ thai sản, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc phải thực hiện các nghĩa vụ công dân; (iii) có nhu cầu sử dụng lao động trình độ chuyên môn kỹ thuật cao.

Căn cứ quy định trên và nội dung câu hỏi thì doanh nghiệp có sử dụng lao động thuê lại không đúng mục đích quy định tại Điều 4 Nghị định số 29/2019/NĐ-CP, trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng lao động lâu dài thì thực hiện ký hợp đồng lao động với người lao động.

Nguồn: http://www.molisa.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 978.083
Truy cập hiện tại 119