Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Sơ tuyển nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ Công an nhân dân và dự kiến chỉ tiêu tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2024
Ngày cập nhật 03/11/2023

Căn cứ Luật Nghĩa vụ Quân sự năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 13/2016/NĐ-CP ngày 19 tháng 02 năm 2016 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục đăng ký và chế độ, chính sách của công dân trong thời gian đăng ký, khám, kiểm tra sức khỏe thực hiện Luật nghĩa vụ quân sự;

Căn cứ Thông tư số 16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ y tế và Bộ trưởng Bộ quốc phòng quy định về việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2015;

Thực hiên kế hoạch số 352/KH-HĐNVQS ngày 03 tháng 10 năm 2023 của Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Nam Đông về việc sơ tuyển nghĩa vụ quân sự và dự kiến chỉ tiêu tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2024.

 Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã xây dựng, triển khai kế hoạch tuyển quân trong Quân đội nhân dân và Công an nhân dân năm 2024 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích.

- Nhằm để triển khai cho các ban ngành, đoàn thể và Thành viên trong Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã nắm được kế hoạch, các bước tiến hành về công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2024.

2. Yêu cầu.

- Đối với Ban CHQS xã và Công an xã là cơ quan tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và Hội đồng NVQS xã, bảo đảm các yêu cầu cần thiết trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ theo quy định của Luật NVQS năm 2015.

- Đối với các đồng chí là Thành viên trong Hội đồng NVQS và các ban ngành, đoàn thể trong cơ quan tăng cường công tác tuyên truyền về truyền thống của quân đội nhân dân, Công an nhân dân và vận động nhân dân khuyến góp, ủng hộ bằng tiền, quà cho thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2024.

- Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN xã tăng cường công tác lãnh chỉ đạo các ban ngành đoàn thể từ xã đến thôn làm tốt công tác tuyển quân năm 2024, bảo đảm kinh phí trong quá trình tổ chức thực hiện theo các bước, các khâu cần thiết.

Nội dung chi tiết tại file kèm theo./.

 

Tập tin đính kèm:
Hội đồng NVQS xã Thượng Lộ
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 3.353.187
Truy cập hiện tại 832