Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Kế hoạch thu quỹ PCTT năm 2023
Ngày cập nhật 03/11/2023

Căn cứ Quyết định số 33/QĐ-UBND ngày 02 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng quản lý quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động Qũy phòng, chống thiên tai tỉnh Thừa Thiên Huế;

Căn cứ Quyết định số 1869/QĐ-UBND ngày 08 tháng 8 năm 2023 về việc phê duyệt kế hoạch, thu chi quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2023.

Căn cứ Quyết định số 1182/QĐ-UBND ngày 22 tháng 8 năm 2023 của UBND huyện Nam Đông về việc giao chỉ tiêu kế hoạch thu, nộp quỹ phòng, chống thiên tai huyện Nam Đông năm 2023.

Ủy ban nhân dân xã triển khai công tác thu quỹ phòng chống thiên tai năm 2023 như sau:

I. Nội dung, đối tượng thu nộp: Quỹ phòng chống thiên tai.

1. Nội dung thu: Quỹ phòng chống thiên tai .

2. Đối tượng cụ thể:

Quỹ phòng chống thiên tai:    

Nam tuổi từ 15 đến 61, Nữ tuổi từ 15 đến 56.

Bao gồm: Nam sinh từ ngày 2008 đến ngày 1962.

Nữ sinh từ ngày 2008 đến tháng 1967.

 

 

Tập tin đính kèm:
UBND Xã Thượng Lộ
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 3.353.139
Truy cập hiện tại 820