Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Đại hội đại biểu Hội nông dân xã Thượng Lộ nhiệm kỳ lần thứ 7, nhiệm kỳ 2023-2028
Ngày cập nhật 19/06/2023

Ngày 27/03/2023, Hội nông dân xã Thượng Lộ tổ chức Đại hội nhiệm kỳ lần thứ 7, nhiệm kỳ 2023-2028.  Về dự Hội nghị có đồng chí Hồ Thái Hà- Chủ tịch Hội Nông dân huyện; các đồng chí đại diện lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã, Trưởng các ban, ngành, đoàn thể và 60 đại biểu nông dân tiêu biểu.

Nhiệm kỳ qua, được sự quan tâm, lãnh đạo của Đảng ủy xã, Hội Nông dân xã đã đổi mới phương thức hoạt động; triển khai đồng bộ, có hiệu quả chương trình công tác hội, tăng cường tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên đoàn kết, phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Từ đó, công tác Hội và phong trào nông dân của xã được nâng lên và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Hội đã kết nạp 30 hội viên mới, trong nhiệm kỳ kết nạp 45 hội viên.

Các phong trào thi đua của Hội tiếp tục phát triển, trọng tâm là phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu, giảm nghèo bền vững; phong trào nông dân chung sức xây dựng nông thôn mới và phong trào nông dân tham gia đảm bảo an ninh quốc phòng. Trong đó, phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững đạt kết quả tốt, góp phần thiết thực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

 Nhiệm kỳ qua, Hội Nông dân xã đã tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nông dân thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước; nắm bắt tâm tư nguyện vọng, bám sát cơ sở, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nông dân. Đội ngũ cán bộ Hội kịp thời kiện toàn, củng cố; đa dạng hóa các hình thức tập hợp nông dân, chất lượng hội viên được nâng lên, chất lượng sinh hoạt Hội chuyển biến tích cực, theo hướng thiết thực, hiệu quả, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh. Tổ chức thực hiện Kết luận số 61-KL/TW của Ban Bí thư và Quyết định 673- QĐ/TTg của Thủ tướng Chính phủ đạt được nhiều kết quả tích cực, tập trung công tác đào tạo nghề, phát triển Quỹ Hỗ trợ nông dân; phối hợp với các ngân hàng để hỗ trợ nông dân vay vốn phát triển sản xuất, thực hiện các chương trình dự án, tái cơ cấu ngành nông nghiệp, góp phần giữ vững nông thôn mới. Qua phong trào đã xuất hiện nhiều mô hình kinh tế hộ, kinh tế, gia trại mang lại hiệu quả kinh tế cao. Nhiệm vụ nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới tiếp tục khẳng định vai trò chủ thể của nông dân. Nhiệm kỳ qua Ban Chấp hành Hội đã tổ chức lãnh chỉ đạo và thực hiện hoàn thành 12/12 chỉ tiêu Đại hội lần thứ XI đã đề ra; góp phần phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XVI. Từ những kết quả đạt được, so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân xã lần thứ XI đề ra, đã có 12/12 chỉ tiêu đạt.

Đại hội đại biểu Hội Nông dân xã Thượng Lộ đã bầu 9 đồng chí vào Ban Chấp hành khóa mới và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện, nhiệm kỳ 2023-2028./.

 

công chức VP-TK xã
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 3.733.102
Truy cập hiện tại 831