Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Ban chỉ đạo Chuyển đổi số xã Thượng Lộ tổ chức họp Chuyển đổi số quý I năm 2024
Ngày cập nhật 28/03/2024

Sáng ngày 27 tháng 3 năm 2024, Ban chỉ đạo Chuyển đổi số xã tổ chức phiên họp đánh giá tình hình thực hiện Chuyển đổi số quý I và phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2024. Thành phần tham dự có các thành viên Ban chỉ đạo Chuyển đổi số xã Thượng Lộ; tổ trưởng Tổ CNSCĐ 03 thôn.

 

Trong quý I năm 2024, Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số đã tham mưu cho UBND xã ban hành các văn bản để chỉ đạo, triển khai công tác chuyển đổi số trên địa bàn xã. Qua đó, nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, công chức và quần chúng nhân dân chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, chuyển đổi số… tạo đồng thuận trong xã hội và toàn hệ thống chính trị. Nội dung tập trung vào triển khai ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại hóa nền hành chính; đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước; chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp, người dân tham gia quá trình chuyển đổi số và phát triển các sản phẩm, dịch vụ, mô hình kinh tế dựa trên nền tảng công nghệ số, internet và không gian mạng

Công tác triển khai thực hiện Đề án 06 trên địa bàn xã cũng được quan tâm, chỉ đạo, thực hiện quyết liệt có hiệu quả; các nhiệm vụ đề án thuộc trách nhiệm của địa phương được tổ chức thực hiện nghiêm túc, đảm bảo tiến độ theo lộ trình đề ra, đạt được kết quả tích cực. Đến nay, đã cấp CCCD công dân trong độ tuổi đạt 100%; thu nhận và kích hoạt định danh điện tử đạt 100%; tỷ lệ tiếp nhận hồ sơ qua Dịch vụ công trực tuyến đạt kết quả cao (đạt 81,03 %); công tác làm sạch dữ liệu dân cư dữ liệu chuyên ngành được quan tâm chú trọng triển khai hiệu quả…

Kết luận cuộc họp, đồng chí Hồ Thị Hằng- HUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã- Trưởng Ban chỉ đạo CĐS xã đánh giá cao những kết quả đạt được về chuyển đổi số. Về nhiệm vụ quý II năm 2024, đồng chí đề nghị các ban ngành, đoàn thể xã, Tổ CNSCĐ 03 thôn tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyên thông tin; Đẩy mạnh phát triển hạ tầng số, tiếp tục nâng cao hiệu quả của dịch vụ công trực tuyến; tiếp tục triển khai Đề án 06; Đẩy mạnh triển khai hiệu quả hoạt động của Tổ công nghệ số cộng đồng 03 thôn để phổ cập kỹ năng số cho người dân thực hiện chuyển đổi số, phát triển kinh tế - xã hội. Giúp người dân biết cách sử dụng dịch vụ công trực tuyến, mua, bán các sản phẩm, dịch vụ qua mạng, thanh toán không dùng tiền mặt, sử dụng các dịch vụ số thiết yếu phục vụ cuộc sống (y tế, giáo dục, liên lạc, đi lại, du lịch, đọc sách, giải trí, …); áp dụng các giải pháp an toàn, bảo mật thông tin cơ bản để tự bảo vệ mình và bảo vệ dữ liệu cá nhân trên không gian mạng,../.

 

công chức VP-TK xã
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 4.372.070
Truy cập hiện tại 678