Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Bộ luật lao động năm 2019 không quy định về loại hợp đồng lao động theo mùa vụ
Ngày cập nhật 19/11/2020

ông ty TNHH YAKJIN INTERTEX ở tỉnh Bình Phước gửi đến HTTT Bộ với người dân và doanh nghiệp câu hỏi như sau: Sau khi xem Bộ Luật lao động năm 2019, Công ty không tìm thấy phần nội dung về lao động mùa vụ, hy vọng Bộ có thể hướng dẫn chi tiết hơn về những yêu cầu khi thực hiện công việc với lao động mùa vụ để Công ty có thể đảm bảo các yêu cầu tuân thủ.

Vấn đề này, Cục Quan hệ lao động và Tiền lương, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 20 Bộ luật lao động năm 2019 (có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021) thì hợp đồng lao động phải được giao kết theo một trong các loại sau đây:

(i) Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng;

(ii) hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong thời gian không quá 36 tháng kể từ thời điểm có hiệu lực của hợp đồng.

Theo đó, Bộ luật lao động năm 2019 không quy định về loại hợp đồng lao động theo mùa vụ. Vì vậy, khi người lao động và người sử dụng lao động giao kết hợp đồng lao động căn cứ vào thời hạn thực hiện công việc để xác định thời hạn của hợp đồng lao động theo quy định tại khoản 1 Điều 20 của Bộ luật lao động năm 2019.

Nguồn: http://www.molisa.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 978.030
Truy cập hiện tại 113