Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Chế độ miễn giảm, tiền sử dụng đất với người có công
Ngày cập nhật 30/05/2024

(Chinhphu.vn) – Đối tượng và chế độ miễn giảm, tiền sử dụng đất được quy định tại Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng và Điều 103, Điều 104, Điều 105 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ.

Tại Điểm b Điều 30 Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng ngày 9/12/2020 quy định: Người thuộc trường hợp quy định tại Điểm b hoặc Điểm c Khoản 1 Điều 29 của Pháp lệnh này mà không mắc bệnh hoặc mắc bệnh quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 29 của Pháp lệnh này có tỷ lệ tổn thương cơ thể dưới 61% thì được hưởng trợ cấp hằng tháng như người có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 41% đến 60%. Trường hợp mắc bệnh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên thì được hưởng trợ cấp hằng tháng tương ứng với tỷ lệ tổn thương cơ thể theo mức từ 61% đến 80% hoặc từ 81% trở lên quy định tại Điểm a Khoản này. Tuy nhiên, tại Điều 104, 105 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP không đề cập đến những trường hợp này.

Ông Nguyễn Đức Lộc (Quảng Trị) đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh, bổ sung để có cơ sở giải quyết chế độ miễn hoặc giảm tiền sử dụng đất cho các đối tượng nêu trên, hoặc có hướng dẫn cụ thể để các cơ quan liên quan thực hiện chính sách cho nhân dân.

Về vấn đề này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Chế độ chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng được xây dựng trên nguyên tắc phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của đất nước, theo mức độ đóng góp, công lao cống hiến của từng diện đối tượng và cân đối trong mặt bằng chính sách nói chung.

Theo đó, chế độ quy định tại Điều 30 Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng số 02/2020/UBTVQH14 về việc giải quyết trợ cấp đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học là phù hợp với nguyên tắc đã nêu.

Đối tượng và chế độ miễn giảm, tiền sử dụng đất được quy định tại Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng và Điều 103, Điều 104, Điều 105 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ.

 
https://baochinhphu.vn/
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 4.371.970
Truy cập hiện tại 664